Meer passende woonvormen hard nodig

Intensieve verpleeghuiszorg zo veel als mogelijk voorkomen

De bevolking van Nederland vergrijst. Terecht signaleert het programma Meldpunt van Omroep Max het zorgwekkende probleem van een huidig tekort aan verpleeghuisplekken. De komende jaren echter verdubbelt het aantal 90-plussers (340.000), evenals het aantal mensen met dementie en een indicatie voor het verpleeghuis (165.000). Ook de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgmedewerkers blijft, mede door vergrijzing, groot. De zorg voor ouderen beschikbaar en betaalbaar houden, vraagt volgens ActiZ daarom een andere manier van organiseren van zorg en wonen.

Rietveld-Alphen

Alternatieven bieden

Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg: "Als je kijkt naar de opgave die onze samenleving wacht, is het belangrijk dat we zo veel mogelijk proberen te voorkomen dat mensen intensieve verpleeghuiszorg nodig hebben. Nu al verblijven zo’n 120.000 cliënten in een verpleeghuis en staan ruim 17.000 mensen op een wachtlijst. Zorg en ondersteuning zal anders georganiseerd moeten worden dan we nu kennen. Maar dan moeten mensen wel alternatieven hebben om zo lang mogelijk gezond thuis te blijven wonen met professionele zorg daar waar nodig."

Presentatie opgave passende woonvormen

Samen met ANBO liet ActiZ recent onderzoek doen naar de impact van de vergrijzing voor het woningbeleid van gemeenten. De kosten voor aanpassingen van woningen en leefbare wijken, zodat mensen er goed oud kunnen worden, worden landelijk geraamd op 13 miljard euro. De Wee: "We zien al tal van mooie voorbeelden, van moderne hofjes tot woon-zorgcomplexen, maar de ontwikkeling ervan gaat niet snel genoeg. Het is tijd dat gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en zorgkantoren samen kijken naar wat er nodig is om huisvesting en zorg voor ouderen te organiseren." Als hulpmiddel om deze gesprekken op lokaal niveau te voeren, ontwikkelde ActiZ een presentatie die de opgave voor passende woonvormen in beeld brengt.