Verpleeghuiszorg onder druk

Kwaliteit verbetert, maar de toegang verslechtert

De druk op de verpleeghuissector is groot. Te groot. Ruim 17.000 ouderen wachten op dit moment op een verpleeghuisplek. Al maanden groeien de wachtlijsten met ruim 500 mensen per maand. En dit is nog maar het begin van de vergrijzingsgolf. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. TNO heeft berekend dat dit bij ongewijzigd beleid meer dan een verdubbeling van het aantal verpleeghuisplekken in 2040 met zich mee zal brengen. Mireille de Wee, zorgbestuurder en voorzitter van de ActiZ Kerngroep Wonen en Zorg: “De kwaliteit in verpleeghuizen verbetert, maar de toegang verslechtert. En dat is meer dan zorgelijk.”

handen-zorg

Debat over verdeling van schaarste

“Het probleem dat zoveel mensen wachten op verpleeghuiszorg zijn niet alleen 17.000 persoonlijke drama’s, maar is ook een groot maatschappelijk vraagstuk”, vindt De Wee. “Een vraagstuk dat gaat over de verdeling van schaarste. Een vraagstuk dat gaat over solidariteit, kwaliteit, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid.” Dit debat kan niet langer vooruit worden geschoven, signaleert ook de Commissie Werken in de Zorg. Zij doen onderzoek naar de arbeidsmarkt in de zorg. De tekorten blijven, ondanks alle inspanningen die meer medewerkers opleveren, enorm. “Alleen al voor de wijkverpleging, thuiszorg en verpleeghuiszorg zoeken we voor 2022 ruim 63.000 mensen”, geeft De Wee aan. “De commissie Terpstra heeft niet voor niets een belangrijk advies voor het ministerie van VWS: ‘Het gat tussen het aantal beschikbare en het aantal benodigde zorgprofessionals kan echter, zeker in de toekomst, alleen structureel gedicht worden door fundamenteel anders te gaan werken en anders te gaan denken over wat zorg, wat welzijn, wat preventie is.’”

Drie aanbevelingen voor de Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert deze week met minister De Jonge over de oplopende wachttijd voor verpleeghuiszorg. ActiZ schreef hiervoor een paper met drie aanbevelingen. Volgens ActiZ is er meer nodig dan alleen verpleeghuisplekken. ActiZ wil graag dat zorgorganisaties meer kunnen inzetten op preventie, innovatie en arbeidsbesparende technologie. De Wee: “We moeten werken aan mogelijkheden om het moment waarop intensieve verpleeghuiszorg nodig is uit te stellen. Dit onderstreept ook het belang de noodzakelijke investeringen te doen in de preventie van zorg door gemeenten (met passende woonvormen en welzijn) en de wijkverpleging klaar te maken voor een toenemende vraag naar zorg aan huis.” Het is daarom belangrijk te investeren in:

  • Innovatie en techniek, om kwaliteit van zorg te verbeteren en het werk voor medewerkers makkelijker en plezieriger te maken.
  • Passende woonvormen, die een natuurlijke aanvulling zijn tussen zorg thuis en intensieve verpleeghuiszorg. Daarbij is diversiteit, gericht op diverse doelgroepen en woonwensen, gewenst.
  • Toekomstgerichte bekostiging, die investeringen voor de toekomst mogelijk maakt en het vertrouwen heeft van geldverstrekkers. Dit kan worden bereikt door het vaststellen van kostendekkende, integrale tarieven.

Cruciale vraag: hoe verdelen we schaarste?

Er zijn nu twee wedstrijden voor de verpleeghuizen: verbetering van kwaliteit en uitbreiding van capaciteit. Dat brengt dilemma’s met zich mee: zetten we in op zo veel mogelijk mensen helpen, maar daarbij wellicht accepteren dat kwaliteit niet aan de hoogste normen kan voldoen? Of gaan we voor de hoogste kwaliteit van zorg voor een beperkte groep met toenemende wachtlijsten als gevolg? Het antwoord op deze vraag is aan de minister en de politiek. De twee wedstrijden (kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding) die de sector moet spelen kunnen niet allebei gewonnen worden.