Coronabesmettingen in verpleeghuizen hoger dan uit RIVM cijfers blijkt

ActiZ herkent uitkomst onderzoek Verenso

Het aantal mensen in verpleeghuizen dat is besmet met het coronavirus is hoger dan op basis van de RIVM-cijfers blijkt. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, herkent het beeld dat uit het onderzoek van Verenso hierover naar voren komt. De beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde zette cijfers op een rij over besmettingen en verdenkingen bij bewoners van verpleeghuizen.

handen-zorg

Bescherming kwetsbare groep

ActiZ-bestuurslid Conny Helder: ‘Ook wij zien helaas dat mensen ondanks de strenge maatregelen zoals het bezoekverbod, ziek worden en komen te overlijden als gevolg van het coronavirus. Het blijft daarom belangrijk bewoners van verpleeghuizen die uiterst kwetsbaar zijn, te beschermen tegen het virus.’ Verpleeghuizen volgen hiervoor richtlijnen en protocollen en zetten de kennis en ervaring in die er reeds is rond besmettelijke ziekten zoals het norovirus of de MRSA-bacterie. Naast individuele isolatie wordt er bij meerdere besmettingen gewerkt met cohort-isolatie waarbij een groep bewoners die bijvoorbeeld een woonkamer deelt, wordt geïsoleerd van andere delen van het verpleeghuis. Het risico op verdere verspreiding van het virus wordt zo beperkt en alle bewoners kunnen zo de juiste zorg krijgen.   

Goede zorg en schaarse beschermingsmiddelen

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen bieden ook in deze bijzondere tijden de best mogelijke zorg en ondersteuning aan bewoners. Helder: ‘Het kabinetsbesluit voor het bezoekverbod heeft veel impact op mensen, maar is helaas nodig om verspreiding van het virus te beperken.’ Zorgmedewerkers geven nu hun hele werktijd alle aandacht aan bewoners. Onder meer omdat alle andere activiteiten zijn stopgezet, zoals cursussen of activiteiten voor mensen van buiten verpleeghuizen.

ActiZ ondersteunt de oproep van Verenso om te zorgen voor voldoende beschermingsmiddelen voor medewerkers. ‘Het gebrek aan persoonlijke beschermingsmaterialen baart ons zorgen’, aldus Conny Helder. ‘Het is echt een groot probleem dat die middelen zo ontzettend schaars zijn. We moeten slim omgaan met de middelen die er zijn, want zorgmedewerkers moeten veilig kunnen werken met goede beschermingsmaterialen, als die nodig zijn. Zowel in verpleeghuizen als in de zorgverlening bij mensen thuis die besmet zijn of daarvan verdacht worden.’ ActiZ pleit met Verenso, VenVN en anderen voor méér beschermingsmiddelen op plekken in de gebieden waar die nú nodig zijn. Juist in de ouderenzorg waar de mensen het meest kwetsbaar zijn. Er zijn sowieso te weinig beschermingsmiddelen maar de middelen die er zijn, moeten naar de plekken waar de grootste problemen zijn.